۱۳۹۳ شهریور ۲, یکشنبه

هشتِ صبحِ شنبه...

بیمارستانِ سمیه...


در این دو سال همیشه تخیل می‌کردم یک بار به تعدادِ سال‌های عمرم برایم رُزِ زرد می‌خری.
دوستت دارم.
تولدم مبارک...